Narkotikasök

Kvalité - Kompetens - Vägledning

Tillsammans med vår underleverantör Dog security consulting erbjuder vi narkotikasök i förebyggande syfte.
Våra hundar letar de vanligt förekommande drogerna. De kan leta i alla typer av miljöer, utomhus, lagerlokaler, publika miljöer, skolor och behandlingshem mm

Kontakta oss

Adress

Energigatan 3 A

721 37 Västerås

E-post
Telefon