Ronderande bevakning

Kvalité - Kompetens - Vägledning

Ronderande bevakning

Swe security erbjuder ronderande bevakning och ökar kundens trygghet, förebygger brott och brand under tider på dygnet då lokalerna är obemannade. Vi sätter med fördel in hund för ronderande bevakning efter dialog med kunden.

LÄMPLIGA OBJEKT FÖR RONDERANDE BEVAKNING:

  • Offentliga byggnader
  • Byggarbetsplatser
  • Kontorsfastigheter
  • Butiker
  • Vårdinrättningar
  • Skyddade boenden
  • Boendemiljöer

Kontakta oss

Adress

Energigatan 3 A

721 37 Västerås

E-post
Telefon