Säkerhetstransport

Kvalité - Kompetens - Vägledning

Swe security erbjuder säkerhetstransporter med personal som har lång och gedigen erfarenhet av säkerhetstransporter inom den statliga sektorn. Vi har ett högt säkerhetstänk och en stor känsla för kvalitet och personlig service. Swe security erbjuder transporter efter kundens önskemål och kan bl.a. omfatta transport till skyddade boenden och behandlingshem där det kan föreligga hot mot enskild person.

Kontakta oss

Adress

Energigatan 3 A

721 37 Västerås

E-post
Telefon