Stationära väktartjänster

Kvalité - Kompetens - Vägledning

Stationära väktartjänster

Swe security erbjuder stationära bevakningstjänster som utformas efter varje kunds önskemål och behov. Tjänsten kan bland annat omfatta:

  • Larm och kameraövervakning via larmcentral med relevanta åtgärdsplaner
  • Låsning- och upplåsning av lokaler
  • Inpasseringskontroll
  • Bemanning av bommar eller grindar
  • Rondering av inner- och ytterområden
  • Bemanning av larmcentral
  • Brandskydd
Stationära väktartjänster lämpar sig till alla som har en verksamhet där närvaron av våra väktare eller ordningsvakter ökar säkerheten och tryggheten. Vi skräddarsyr tjänsten för varje kund och kan bemanna dygnet runt eller efter överenskomna tider.

Kontakta oss

Adress

Energigatan 3 A

721 37 Västerås

E-post
Telefon